Category: Daily protein

ความต้องการโปรตีนในแต่ละวัน: คุณต้องการโปรตีนมากแค่ไหน?ความต้องการโปรตีนในแต่ละวัน: คุณต้องการโปรตีนมากแค่ไหน?

โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญ และเมื่อคุณรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเพียงพอ ตั้งเป้าที่จะรวมอาหารที่มีโปรตีนสูงตลอดทั้งวัน ไม่ใช่แค่ในมื้อเย็นเท่านั้น และหากคุณเป็นคนที่ต้องการโปรตีนมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นคนกระตือรือร้น แก่กว่า ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร คุณอาจต้องใส่ใจกับการบริโภคโปรตีนให้มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิ่งที่ต้องการ การศึกษาวารสารโภชนาการที่ตีพิมพ์ในปี 2020 พบว่าชายหนุ่มที่มีสุขภาพดีซึ่งมีการกระจายปริมาณโปรตีนในมื้ออาหารสามมื้อเท่าๆ กันมากขึ้น ได้แก่ อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ชายที่รับประทานอาหารเช้าแบบโปรตีนต่ำและได้รับโปรตีนส่วนใหญ่ รับประทานเพียงมื้อกลางวันและมื้อเย็น ผู้เข้าร่วมทั้งสองกลุ่มยังได้ฝึกการฝึกความแข็งแกร่งอีกด้วย การบริโภคโปรตีนเพิ่มเติมอาจทำให้ไขมันในเลือดสูงและเป็นโรคหัวใจได้ เนื่องจากอาหารที่มีโปรตีนสูงหลายชนิดมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง การบริโภคโปรตีนเพิ่มเติมซึ่งสามารถเก็บภาษีไตได้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคไต ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโปรตีนเป็นหนึ่งในกลุ่มอาหารที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนใช้เวลาเพียงเพียงพอเพื่อป้องกันการขาดโปรตีน [...]