Category: เที่ยวยุโรป 7 วัน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 7 วัน Four คืน By Emiratesทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 7 วัน Four คืน By Emirates

นำท่านชม ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่มีความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแต่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี โดยสารรถไฟที่สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป สู่ จูงเฟรา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน ณ La Vallee Village Outlet อิสระสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พิเศษ!! ยุโรปตะวันออก เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไม่แพ้ที่ไหน ๆ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม ถูกผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมสุดยิ่งใหญ่ ได้อย่างลงตัว เช่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่เยอรมนี ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก ที่ควรค่าแก่การไปเยือน และปราสาทแห่งนี้ [...]