Category: เที่ยวญี่ปุ่น

แพคเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เที่ยวพร้อมครอบครัว ราคาประหยัดแพคเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เที่ยวพร้อมครอบครัว ราคาประหยัด

นำท่านท่องเที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสความงามของดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัน พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ โอโมเตะซังโดะ นาริตะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นด… นำท่านท่องเที่ยวฮอกไกโด ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ และ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม [...]

เที่ยวญี่ปุ่น เดือนไหนดี กับไฮไลท์ที่เที่ยวฮิต สนุกเพลินทุกฤดูเที่ยวญี่ปุ่น เดือนไหนดี กับไฮไลท์ที่เที่ยวฮิต สนุกเพลินทุกฤดู

นำท่านเดินทางท่องเที่ยว ชม ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ชม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ชม ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงาม ยาวกว่า 700 เมตร ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส ศูนย์ก… นำท่านเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น พาท่านไปยังไฮไลท์เด็ด คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ [...]